123 Main Street, New York, NY 10001

Κλιματική Κρίση

Οι προτάσεις μου

Με την αξιοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορούμε να επιτύχουμε μια σειρά δράσεων.

Θα υποστηρίξω τη δημιουργία ενός κεντρικού οργανισμού της ΕΕ που θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των προσπαθειών αντιμετώπισης των καταστροφών, εξασφαλίζοντας την ταχεία και αποτελεσματική κινητοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη των πληγέντων κρατών μελών.

Μία τέτοια επέκταση δυνατοτήτων στην Ευρωπαϊκή πολιτική προστασία θα μπορούσε να εξασφαλίζει την άμεση βοήθεια που χρειάζονται όσα κράτη μέλη βρίσκονται σε κρίση, προσφέροντας εμπειρογνωμοσύνη, ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό για την πυρόσβεση, την ανακούφιση από πλημμύρες και τις προσπάθειες εκκένωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με την αρχή της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αντιμετωπίζει μόνο του την οργή της κλιματικής κρίσης.

Θα υποστηρίξω τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στην Ελλάδα, με τη χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στην ξηρασία, αποτελεσματικών τεχνικών άρδευσης και μεθόδων διατήρησης του εδάφους για τον μετριασμό του κινδύνου ερημοποίησης.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να διασφαλίσει την επιβίωση των αγροτών και την επισιτιστική ασφάλεια και βιοποικιλότητα.

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη στήριξη της ανάπτυξης πράσινων υποδομών στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία αστικών χώρων πρασίνου για τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών στις πόλεις, αντιπλημμυρικά έργα στην περιφέρεια με επιστημονικό σχεδιασμό, επενδύσεις σε συστήματα βιώσιμης διαχείρισης υδάτων για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και την ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης των δασών για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Οι υποδομές αυτές όχι μόνο θα μετριάσουν τις επιπτώσεις των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, αλλά θα συμβάλλουν επίσης στη βιοποικιλότητα και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Θα υποστηρίξω την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΕ που προορίζεται για μέτρα ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και προσαρμογής, με έμφαση στη στήριξη των κοινοτήτων που είναι πιο ευάλωτες στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Επιτάχυνση της μετάβασης της Ελλάδας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Η επένδυση στην ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα της Ελλάδας, να μειώσει τον κίνδυνο πυρκαγιών που προκαλούνται από τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ενέργειας και να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.

Επίσης θα προσπαθήσω για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πράσινων θέσεων εργασίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση σε μια περισσότερο πράσινη οικονομία θα ωφελήσει όλους τους πολίτες.

Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Στοχεύουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων που εμπλέκονται στην πράσινη μετάβαση.

Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για το κλίμα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με τη στήριξη της ΕΕ. Η εκπαίδευση της νεολαίας μας σχετικά με τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τη βιώσιμη διαβίωση και την ετοιμότητα για καταστροφές μπορεί να δημιουργήσει μια ενημερωμένη επόμενη γενιά, κατάλληλα εξοπλισμένη με γνωστικά εφόδια και την απαραίτητη συνείδηση ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Θα υποστηρίξω την επέκταση και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ, με έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές, την ανθεκτικότητα της κοινότητας και την ενδυνάμωση των νέων ώστε να συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα.

Οι καταστροφικές πλημμύρες, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές του περασμένου έτους και ο κίνδυνος της ερημοποίησης που προβλέπουν οι επιστήμονες, καταδεικνύουν την κατεπείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά μας έναντι της κλιματικής κρίσης. Δεν πρόκειται για τυχαία γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά κάθε εκατό χρόνια – όπως δήλωναν κυβερνητικοί παράγοντες -, αλλά για τα συμπτώματα του ζοφερού μέλλοντός μας και της ανεπάρκειάς μας σήμερα να ανταποκριθούμε σωστά.

Η κλιματική κρίση δεν απειλεί μόνο το περιβάλλον μας αλλά υπονομεύει επίσης την κοινωνικοοικονομική σταθερότητα της χώρας, πλήττοντας δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους. Είναι κατ’ ουσία μια υπαρξιακή απειλή, που απαιτεί όχι μόνο εθνική προετοιμασία και ετοιμότητα αλλά και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με συντονισμένη δράση.

Μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι η περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει αύξηση της θερμοκρασίας με ρυθμό 20% υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτό επιτείνει τον κίνδυνο ακραίων φυσικών φαινομένων τα οποία η Ελλάδα έχει βιώσει από πρώτο χέρι, με δασικές πυρκαγιές που αφέθηκαν ελεύθερες να σβήσουν από μόνες τους στον Έβρο και στην Εύβοια και με πλημμύρες που κατέστρεψαν τεράστιες εκτάσεις κατοικημένης και καλλιεργήσιμης γης γιατί δεν υπήρχαν αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές. Οι χειρισμοί μας απέναντι σε αυτό το δυσοίωνο μέλλον δεν μπορούν να περιορίζονται σε επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, ούτε στην αποστολή SMS εκκενώσεων που αποστέλονται από την ασφάλεια των Αθηνών. 

σέβομαι το απόρρητό σας